Salm 66

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

El salm seixanta sis és preciós i corprenedor. És de lloança. La perla del Salm és el verset: La terra ha donat el seu fruit, que s’ha interpretat tant de santa Maria com de la santa Creu. La primera,  perquè ella és la terra humil i fecunda on la llavor de la Paraula ha donat el seu fruit. La segona, perquè de la terra ha nascut i ha crescut l’arbre de la creu (arbre sant) que dona com a fruit el salvador del món. Evoquen les paraules de l’himne de la creu del Divendres Sant: «Creu fidel, l’arbre més noble, el més insigne de tots. Cap bosc d’igual en daria, ni en fruit, ni en fulla ni en flor». No oblidem que el Salm es canta a l’introit de la Missa del sant Sopar del Senyor amb l’antífona: Nos oportet gloriari. També des d’antic es canta en el ritus de la presentació de la creu, el Divendres Sant, acompanyant l’antífona venerable: «Adorem Senyor la vostra creu, lloem i glorifiquen la vostra santa resurrecció, per aquest arbre ha vingut la salvació a tot el món».

Era un salm quotidià en l’antic cursus romà, des del segle V fins a sant Pius X, a l’hora de Laudes, pel v.: Que ens faci veure la claror de la seva mirada. La claror nova del dia evoca, en aquesta hora del matí i de la resurrecció, la llum del Crist, com expressa l’anífona: Al.leluia, al.leluia. Surrexit Christus et illuxit nobis, quos redimit sanguine tuo. Al.leluia. Cal que totes les nacions coneguin Jesús i la seva salvació: «Notum sit vobis quoniam gentibus missum est hoc salutare Dei» (Ac 28,28).

Sant Gregori aplica bellíssimament a la Mare de Déu el salm: Ella és la muntanya d’Israel plena de fruit i el més gran és Jesucrist, per això tota l’Església exclama d’ella: La terra ha donat el seu fruit. El Salm conté la benedicció sacerdotal del llibre dels Nombres (6,24-27), la que agradava tant a sant Francesc. Es cantava en el temple, durant les tres grans festes d’Israel: Pasqua, Pentecosta i els Tabernacles.

Salm 66

Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,

que ens faci veure la claror de la seva mirada.

La terra coneixerà els vostres designis,

i tots els pobles veuran la salvació.

 

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,

que us lloïn tots els pobles alhora.

 

Que els pobles s’alegrin i cridin de goig.

Vós regiu el món amb justícia,

regiu les nacions amb rectitud,

i guieu els pobles de la terra.

 

Que us lloïn les nacions, Déu nostre,

que us lloïn tots els pobles alhora.

 

La terra ha donat el seu fruit,     

el Senyor, el nostre Déu, ens beneeix.

Que el Senyor ens beneeixi,

i el venerin d’un cap a l’altre de la terra.