Salm 37

A photo by Ben White. unsplash.com/photos/BtNxJsFOjtQ

El salm Domine, ne in furore tuo arguas me, “No em reprengueu, Senyor, tan durament”, és el tercer dels salms penitencials, una elegia del dolor amb ressonàncies del llibre de Job. Qui sap, com creuen alguns, que aquest salm és l’oració d’un leprós? Fos quin fos el motiu original, per als cristians té una doble lectura.

La primera clau és la pregària del salm com expressió del sofriment dels fills d’Adam, del dolor de la humanitat caiguda i pecadora. L’orant  és el portaveu d’una humanitat que pateix l’estigma de la fam, l’oblit dels pobres, la desesperació del dolor. El cristià reconeix perfectament en les paraules del salm el crit que puja de la terra a Déu en tota època i de part de tots els que pateixen. Això mou el cor orant a resar aquest salm amb una gran reverència ja que conté el dolor de la humanitat desbordada, aixafada i aclaparada pel pecat del món.  És la pregària de Llàtzer, el qual, ple de nafres, s’asseia a terra a la porta del ric. (Lc 16,20).

La segona clau és el salm com l’oració de Crist, unit a l’Església, com a Cap del Cos. Per justificar aquesta lectura cristològica sant Agustí es refereix a la imatge esponsal de Ef 5,21-33 des del principi «vox una, quia caro una». També per la presència del Senyor en els germans més petits de Mt 25. Certes semblances amb el salm 21 indueixen a sant Agustí a manifestar que el salm es refereix a la passió del Senyor, fins i tot la literalitat de les seves paraules, que parlen de sofriment i de pecat, perquè són expressió de la comunió de Crist amb la seva Església, en nom de la qual les pronuncia: «Nosaltres no podem escoltar aquestes paraules si no reconeixent que es tracta del Crist total (Christustotus), això és, el Cap i el Cos» predica sant Agustí (In Ps 37:6). El salm evoca el misteri del Senyor que ha assumit les culpes de tota la humanitat i per això ha estat abandonat. Els meus amics i companys s’allunyen  (v.12) diu el salmista i aquestes paraules fan entreveure ja al Senyor Jesús, els amics que es mantenien a distància i es van allunyar d’ell (cf. Lc 23,49). També el Senyor es va sentir abandonat a la creu i els seus llavis poden pronunciar aquestes paraules: No m’abandoneu, Senyor, Déu meu, no us allunyeu. A la creu el Senyor va suportar per causa nostra i de la condició de pecat de la humanitat, que ell va assumir, el dolor més gran: l’abandó del Pare. Fins aquí va arribar la seva humiliació.

És un salm, doncs, que expressa els sentiments i la pregària de Jesús en la seva passió, ell ha esdevingut víctima dels nostres pecats i ha patit per nosaltres la ira de Déu, la que nosaltres mereixíem, no ell. No és difícil descobrir en el salm la confessió de Jesús que assumeix tot el pecat de tota la humanitat i esdevé l’Anyell de Déu que lleva el pecat del món.

El misteri de l’expiació del Fill de Déu perfuma tot aquest salm. La mort del Senyor no és la mort d’un màrtir només. És la mort d’una víctima. En el salm l’Església contempla en els sofriments de nostre Senyor Jesucrist els efectes del pecat que Ell, essent innocent, va carregar sobre seu (Is 53,7 i 1 Co 15,3).

I és també un salm penitencial per a l’Església orant perquè aquesta descobreix en les paraules del salm l’oració d’un pecador, particularment commovedora, assotat pels seus pecats, penedit, tornat cap a Déu. Crist s’amaga i manifesta en la figura d’aquell que ha vingut a salvar l’Adam pecador, la carn pecadora del qual porta. La tradició patrística entén que Crist prega en aquest salm per tots aquells que reconeixen els seus pecats, parla en primera persona, però és per tots ells per qui parla. El Senyor té compassió dels que romanen en la ignorància i en el pecat, ell que «de manera semblant a nosaltres, ha estat provat en tot, encara que sense pecar» (Hb 4,15).

Quan resem aquest salm, moguts per l’amor i la penitència, hem de tenir present a Crist, patiens et dolens in cruce, com s’expressa en la iconografia del Senyor Crucificat, l’exemple més gran dels quals és el famós Crist de Grünewald, tan estimat pel Papa Benet XVI, on la imatge de Crist és representada dramàticament amb el cos nafrat per les nafres que supuren. També davant d’aquest salm que no té cap bellesa, en ell tot és dolor, patiment, pecat, calúmnia, abandonament, cal recordar les paraules del Papa Benet XVI: «Tota la pobresa humana, tot el desemparament humà, tot el pecat humà es fan visibles a la figura de Crist Crucificat». Tot i així, Crist crucificat és la bellesa que salva el món.

Quantes vegades el Papa Francesc ha predicat que els pobres, els abandonats, els malalts, els marginats són la carn de Crist! Tots ells són presents en aquest salm.

L’Esperit inspirava les paraules del primer orant del salm i feia que l’oració d’aquest home sofrent esdevingués profecia dels sofriments del Senyor i de la glòria que vindria després. Els versos 14 i 15 ens recorden el silenci de Jesús que, com un anyell és portat a l’escorxador, sense queixa ni gemec (Cf. Mt 26,63 i 27,12-14).

També al Senyor Jesús s’adeqüen les paraules: Són molts els qui em tornen mal per bé. Tornar mal per bé (mala pro bonis) és diabòlic.  «Si almenys els hagués estimat, menys m’haguessin odiat». Ressonen ja les paraules de l’himne de la segona carta de sant Pere: «Quan l’insultaven, no contestava amb insults; quan el feien patir, no amenaçava, sinó que s’encomanava a Déu, que jutja amb rectitud »(1 Pe 2,23 ss).


Una importància particular té el vers: Senyor meu, els meus anhels són davant vostre, no us passen per alt els meus sospirs.Sant Agustí ho comenta en una de les pàgines més belles de les Enarraciones. Els desitjos i els anhels del cor Déu els coneix i els escolta. Estan davant el Senyor, no davant dels homes. El gemec ve a ser una paraula interior només coneguda per Déu. El coneix el cor i el que està en el secret.  Aquest vers que conté les paraules gemitus   i desiderium  ja té relació amb els gemecs inefables que l’Esperit inspira en els nostres cors (Rm 8,12).

El desig de Déu és ja la pregària: «El teu desig és la teva pregària, i si continuat és el teu desig, la teva pregària també és continua». (In Ps 37:14).

Exposa així la doctrina de la pregària contínua, una pregària vivificada sempre per l’amor: «El fred de la caritat és el silenci del cor i el foc de la caritat és el clam del cor» (Ibidem). Si estimem aquest desig de Déu mai s’acaba, si deixem d’estimar també el desig s’acaba. És una cosa molt cert en la dinàmica de la vida espiritual: la caritat anima la pregària, com també l’oració anima la caritat. Sense caritat la vida de ració es debilita, però també al contrari. Una i altra cosa sempre van juntes.

 

També Agustí predica el vers 3, tinc clavades en mi les vostres fletxes, d’aquesta manera:

«El salmista diu que les fletxes del Senyor s’han clavat sobre ell. Habitualment entenem per fletxes les paraules del Senyor. Però un pot queixar-se d’haver estat ferit per la Paraula? Les paraules del Senyor són com fletxes que porten amor i no dolor. Com pot dir que l’amor i el dolor són inseparables? Necessàriament hi dolor d’estimar el que no es posseeix. Pot estimar sense dolor el que posseeix el que estima; dic, doncs, que quan un estima i no pot posseir el que estima  necessàriament ha de gemegar en el seu dolor. D’aquí doncs la paraula de l’esposa dels Càntics que figurava a l’Església de Crist: L’amor m’ha ferit » (In Ps 37,5).

 

El salm està indicat per als dilluns al Ofici Vigilar segons la Regla Benedictina i en el cursus de la Litúrgia de les Hores es recita el divendres de la segona setmana del salteri per commemorar la Passió del Senyor. (A l’Ofici de Tenebres de l’Ordo Vetus està com el primer salm del II Nocturn del Divendres Sant amb l’antífona: Vim faciebant qui quaerebant animam team. Aquest context litúrgic confirma la interpretació cristològica com referida a la Passió del Senyor.

Salm 37

No em reprengueu, Senyor, tan durament

ni em corregiu amb tant de rigor.

Tinc clavades en mi les vostres fletxes,

la vostra mà s’ha descarregat damunt meu.

Heu estat amb mi tan sever

que no em queda en tot el cos res de sa;

són tants els meus pecats

que els meus ossos no troben repòs.

Les culpes em cobreixen el cap,

com una càrrega pesada em dobleguen.

Són tantes les meves nicieses,

que se’m tornen repugnants les ferides.

Camino prostrat i entristit,

vaig de dol tot el dia;

tinc tot el cos ardent de febre,

no hi queda res de sa.

Estic esgotat i desfet,

el meu plany és més fort que el rugit del lleó.

Senyor meu, els meus anhels són davant vostre,

no us passen per alt els meus sospirs.

El cor em palpita, les forces m’abandonen

i s’apaga la llum dels ulls.

Fins els meus amics s’aparten de mi,

els meus parents es mantenen a distància.

Els qui em volen la mort paren els seus llaços,

els qui busquen fer-me mal parlen de perdre’m

i tot el dia rumien traïcions.

Però jo faig el sord, no escolto res,

no bado boca com si fos mut,

faig com si no hi sentís,

com si no tingués res per a replicar.

Senyor, Déu meu, jo espero en vós,

no em deixareu sense resposta.

Aquest és el meu desig:

«Que no puguin celebrar-ho.

Si el peu em fallava, com se n’alegrarien!»

Perquè em veig a punt de caure,

no puc oblidar el meu dolor;

confesso la meva culpa,

el meu pecat em turmenta.

Són molts els qui em combaten perquè sí,

són legió els qui m’odien sense motiu;

els qui em tornen mal per bé

m’acusen del bé que he buscat.

No m’abandoneu, Senyor,

Déu meu, no us allunyeu;

cuiteu a defensar-me,

Senyor, salvador meu.