Salm 24

És un salm alfabètic, del recull de David. La idea dominant és el camí que el just ha de seguir. És recurrent el tema...

Salm 23

La litúrgia l’empra en la memòria de l’entrada de Jesús a la ciutat santa de Jerusalem, també en el Dissabte Sant i en l’Ascensió...

Salm 22

En aquest salm s’hi amaguen profèticament els sagraments de la Iniciació Cristiana, el Baptisme, la Confirmació i l’Eucaristia. En la praxi litúrgica era cantat...

Salm 21

El Senyor el va resar des de la creu. Això el converteix en el salm més sant del saltiri. A l’hora que s’oferia el...

Salm 20

L’origen del salm, segons els exegetes, rau en la litúrgia de l’entronització dels reis d’Israel. En la primera part s’escolta un oracle de benedicció...

Salm 19

El Pare va escoltar les pregàries del seu Fill que suplicava amb grans clams: He 5,7. El salm canta el Misteri Pasqual del Senyor....

Subsidi per a les parròquies amb motiu de l’obertura de la fase diocesana del Sínode dels Bisbes

La celebració d’obertura de la fase diocesana del Sínode Per una Església sinodal. Comunió, participació, missió és única, i es fa pel bisbe diocesà...

Salm 18 B

És un salm bellíssim i delicat. Un cant a la Paraula i una pregària del cor. És una anticipació del gran salm 118. La...

Salm 18 A

Un salm molt estimat en la litúrgia de l’Església. El sol és el Crist que surt del tàlem nupcial del Pare: Tamquam sponsus Dóminus...

Salm 17

Un salm de David que entusiasmat canta la victòria dels seus enemics i com Déu l’ha alliberat. S’aplica a Jesús, en la seva victòria...