Homilia de sant Joan Crisòstom en la Nit de Pasqua

Que cada creient i amant de Déu s’alegri d’aquesta magnífica i lluminosa solemnitat pasqual.

El qui és un servent agraït, que entri alegrement en el goig del Senyor. 

El qui està cansat pel dejuni que rebi ara el denari de la recompensa. 

Si algú ha treballat des de la primera hora, que rebi la seva gratificació corresponent. 

Si algú ha arribat després de la tercera hora, que participi de la festa agraït. 

Aquell que arriba després de la sisena hora, que no dubti: ell res perd. 

Si algú ha demorat fins a la novena hora, que s’aproximi, sense vacil·lació. 

Aquell que arriba a l’onzena hora, que no tingui por a causa de la seva demora, perquè el Senyor és ple de gràcia i de generositat. 

Ell rep tant als últims com als primers.

Ell concedeix descans al qui ve en l’onzena hora, igual com aquell que ha treballat des de la primera hora. 

Ell té misericòrdia de l’últim, i satisfà el primer.

A aquest li dóna i a l’altre li regala. 

Ell rep les obres i accepta la intenció. 

Honra els fets i lloa l’intent. 

Per tant, entreu tots al goig del vostre Senyor. 

Els primers i els últims, preneu la vostra recompensa. Rics i pobres, celebreu i alegreu-vos junts. Perquè la taula està parada, delecteu-vos tots d’ella. L’anyell està servit sencer, que ningú es retiri amb gana. Celebreu tots el banquet de la fe. Gaudiu de totes les riqueses de la bondat. Que ningú es queixi de la seva pobresa, perquè el Regne s’ha manifestat. Que ningú es lamenti a causa dels pecats, perquè el perdó ha sorgit resplendent del Sepulcre. Que ningú temi la mort, perquè la mort del Salvador ens n’ha lliurat. 

Per la mort hem estat salvats de la mort.

El qui ha baixat a l’infern l’ha vençuda.

I ho ha fet quan ha estat vençuda.

Perquè va destruir la mort quan aquesta es va apoderar d’Ell. Aquell que descendí a l’infern va aniquilar a l’infern, i ho va fer experimentant l’amargor, quan aquest va prendre el seu cos. 

 Fou això el que va predir Isaïes quan va exclamar dient: “El Senyor engolirà per sempre la mort”. 

Ha estat engolida, funestament, perquè ha estat destruïda. 

Ha estat engolida perquè ha estat encadenada. 

Va rebre un cos, i vet aquí que era Déu! 

Va prendre possessió de la terra, i es va trobar el Cel. 

Va prendre allò visible i va ser vençut per allò que no podia veure. 

Oh mort, on està el teu poder? 

Oh mort, on és la teva victòria?

Crist ha ressuscitat i vas ser aniquilada. 

Crist ha ressuscitat i els dimonis són expulsats.

Crist ha ressuscitat i els àngels s’alegren. 

Crist ha ressuscitat i regna la vida. 

Crist ha ressuscitat, i els sepulcres han quedat buits.

Perquè Crist ha ressuscitat d’entre els morts, és el Primogènit d’entre els morts, a Ell sigui donada la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén.