Salm 66

El salm seixanta sis és preciós i corprenedor. És de lloança....

Salm 64

Amb aquest salm donem gràcies a Déu perquè, havent perdonat els...

Salm 60

S’empra en la litúrgia dels apòstols per raó del verset: «Porteu-me...

Salm 58

Que aquestes paraules del nostre Salvador ensenyin a tothom l’amor que...