Salm 39

Aquest salm revela una inversió: s’inicia amb una acció de gràcies...

Salm 9A

En aquest salm comença la doble numeració del saltiri perquè la...

Salm 8

La lloança del salm brolla en la silenciosa contemplació de la...