Salm 67

Un salm del qual alguns versets són de dificilíssima interpretació exegètica....

Salm 63

Aquest salm, pel verset: «Tota la gent se n’admira i proclamen...

Salm 62

També el Senyor desvetllava l’aurora per a trobar-se amb el Pare,...

Salm 59

Un salm de després d’una derrota. Molts Pares han interpretat el...

Salm 57

Aquest Salm, tot ell imprecatori, ha estat suprimit de la Litúrgia...

Salm 53

Cantat a l’Ofici de Tenebres del Divendres Sant i del Dissabte...