Salm 9A

En aquest salm comença la doble numeració del saltiri perquè la...

Salm 8

La lloança del salm brolla en la silenciosa contemplació de la...

Salm 7

Crist és l’innocent perseguit. És un salm de la passió de...