Salm 23

La litúrgia l’empra en la memòria de l’entrada de Jesús a...

Salm 22

En aquest salm s’hi amaguen profèticament els sagraments de la Iniciació...

Salm 20

L’origen del salm, segons els exegetes, rau en la litúrgia de...